Välkommen till Studio Våga!


Önskar du att du vågade lite mer? Blir du hämmad av din nervositet och stress? Då har du kommit alldeles rätt!.

GRUPPKURSER
För att snabbt kunna bygga upp tilliten i gruppen och för att alla ska få så mycket utav lektionerna tar jag max 8 elever i mina kurser.
Läs mer.... 

PRIVATLEKTIONER

Är man nervös och självkritisk kan det vara väldigt hämmande att börja sin
träning i grupp.

Risken är stor att nervositeten tar fullständigt över vilket givetvis begränsar utbytet av undervisningen ganska rejält..                                 
                                     Läs mer....

BOOTCAMP

I Nössemark, Dalsland, hålls det ett par intensiva dagar i form av Studio Våga - "ReBOOT CAMP".