Att våga är att förlora fotfästet en stund. 
Att inte våga är att förlora sig själv
                                                 S.A Kierkegaard

Om Studio Våga
Studio Våga är ett personligt utvecklingsprogram som riktar sig till dom som önskar att dom vågade mer och som vill jobba med rädslan och nervositeten.

Även om den i grunden är byggd på teaterövningar så är det inte arbete med manus eller känsloregister det går ut på.
Det finns otaliga former av teaterträning som är mer givande för vårt syfte.

Men kanske någon ändå vill arbeta med en monolog - då gör vi det! Vill man bjuda in för att framföra monologen inför publik - ja men då gör vi det också!
Det finns inga gränser här, syftet och målet med Studio Våga är att man känner att man vuxit när kursen är slut.